Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechanicznego czyszczenia kotłów parowych typu walczaki P1, P2 o powierzchniach grzewczych od 40m2 do 125m2 oraz kotłów wodno-rurowych typu OKR5, OSR-16, OSR-32. W wyżej wymienionych kotłach wykonywane są następujące czynności:

  • mechaniczne usuwanie kamienia kotłowego;
  • usunięcie popiołów z kanałów dymowych włącznie z kominem;
  • mechaniczne czyszczenie strony ogniowej z sadzy i nalotu;
  • demontaż i montaż palenisk;
  • przygotowanie kotła do rewizji zewn. pod dozór techniczny;
  • zamknięcie kotła i oddanie do ruchu;
  • wykonanie innych czynności związanych z oddaniem kotła do ruchu.

Firma ma 25-letnią praktykę. Aktualne uprawnienia dozorowe, dobre referencje, jest terminowa i wiarygodna.

Kontakt z firmą: